Round 25 Results & League's.

#1
Ayresome League.
Maccarone 5v3 Blanco
Motor Mouth 4v2 Essuuaitch
Boro Unger 4v5 Trekkers
Beardysmog 6v3 Borodane
2plus2 0v3 Barticus
Smogsterking TI. 3v2 UweFuchsHe

Ayresome League.............Pld............W..........D..........L........F...........A............Pts...........Gd
Blanco................................25.............14..........4..........7.......112........95...........46........... +17

Trekkers..............................25............11...........8..........6.......110........94...........41........... +16
Boro-unger.........................25.............11..........8..........6.......109........97...........40........... +12

Maccarone..........................25............11......... .7..........7.......111.......102..........40............+9
Borodane............................25............11.......... 7..........7.......106.......105..........40........... +1

Beardysmog.......................25.............9..........10..........6.......107........94...........37...........+13

MotorMouth........................25............10...........5.........10......103.......107..........35........... -4
UweFuchs...........................25............10...........3.........12.......98........108..........33........... -10
Smogsterking.....................25.............9............5.........11......102.......103..........32........... -1
Essuuaitch..........................25.............8............7........10.......105.......106..........31............ -1
Barticus............................25............9...........4.......12......104......106.........31........... -2
2plus2...............................25............0...........0.........0........0...........0............0...........  0

+++++++++
Riverside League.
SmogDane 4v7 Cyprusboro
OldManGravz 4v4 Beanfrickingchampion
Mr_Maz 0v4 RAF Smog
Boro 86 5v3 Oslo-Syd
marvin 4v2 Sambakid2
ChipBarrington 4v4 Xathras

Riverside League...............Pld..........W..........D.........L.........F...........A...........Pts...........GD
Cyprusboro........................25............15..........6.........4.......121........98..........51.............+23

Boro 86...............................25............14..........5.........6.......113........87..........47.............+26

Beanflickingchampion......25............14..........6.........7.......112.......101.........42............ +11
Sambakid...........................25............12..........3........10......113........111.........39............ +2

Marvin................................25............10..........8..........7......114........106.........38............ +8
SmogDane.........................25............10..........5........10......117........105.........35............ +12
Oslo_Syd...........................25..............9..........6........10......103........107.........33............ -4
RAFSmog..........................25..............8..........7........10........99..........97.........31............. +2
ChipBarrington.................25..............8..........4........13........96........113.........28............ -17
Mr_Maz..............................25..............7..........6........12........70........102.........27............ -32
Xathras...............................25..............6..........8........11........97........113.........26........... .-16
OldManGravz.....................25..............4..........6........15........91........107 .......18............ -16

+++++++++++
1/  OMG.
1  H Birmingham v Notts Forest.
0  D Brentford v Blackburn.
0  A Bristol Cty v Swansea Cty.
0  D Hull Cty v Stoke Cty.
0  D Ipswich Twn v Sheff Wed.
0  A Millwall v Rotherham.
0  A Reading v Aston Villa.
1  H Sheff Utd v Bolton W.
1  A WBA v Middlesbrough. (Mikel)
1  H Wigan Ath v QPR.

Total...4
++++++++
2/  Xathras.
1  H Birmingham v Notts Forest.
0  A Brentford v Blackburn.
1  H Bristol Cty v Swansea Cty.
0  A Hull Cty v Stoke Cty.
0  D Ipswich Twn v Sheff Wed.
0  H Millwall v Rotherham.
0  A Reading v Aston Villa.
1  H Sheff Utd v Bolton W.
1  A WBA v Middlesbrough. (Mikel.)
0  A Wigan Ath v QPR.

Total...4
++++++++
3/  Boro-unger.
0  A Birmingham v Notts Forest.
1  H Brentford v Blackburn.
0  A Bristol Cty v Swansea Cty.
1  H Hull Cty v Stoke Cty.
1  A Ipswich Twn v Sheff Wed.
0  A Millwall v Rotherham.
0  A Reading v Aston Villa.
1  H Sheff Utd v Bolton W.
0  D WBA v Middlesbrough. (Hugill)
0  A Wigan Ath v QPR.

Total...4
+++++++
4/  MM.
0  A  Birmingham   v   Notts Forest.
0  A  Brentford   v   Blackburn.
1  H  Bristol Cty   v   Swansea Cty.
1  H  Hull Cty   v   Stoke Cty.
1  A  Ipswich Twn   v   Sheff Wed.
0  H  Millwall   v   Rotherham.
0  A  Reading   v   Aston Villa.
1  H  Sheff Utd   v   Bolton W.
0  H  WBA    v   Middlesbrough. ( No Scorer.)
0  A  Wigan Ath   v   QPR
Total...4
++++++++++
5/  Cyprusboro.
0  D Birmingham v Notts Forest.
1  H Brentford v Blackburn.
1  H Bristol Cty v Swansea Cty.
1  H Hull Cty v Stoke Cty.
1  A Ipswich Twn v Sheff Wed.
1  D Millwall v Rotherham.
1  D Reading v Aston Villa.
1  H Sheff Utd v Bolton W.
0  D WBA v Middlesbrough. (Ayala)
0  A Wigan Ath v QPR.

Total...7
+++++++++
6/  Maccarone.
0  D  Birmingham   v   Notts Forest.
0  A  Brentford   v   Blackburn.
1  H  Bristol Cty   v   Swansea Cty.
0  A  Hull Cty   v   Stoke Cty.
1  A  Ipswich Twn   v   Sheff Wed.
0  H  Millwall   v   Rotherham.
0  A  Reading   v   Aston Villa.
1  H  Sheff Utd   v   Bolton W.
1  A  WBA    v   Middlesbrough. ( Flint surely he has to score soon.) Big Grin  Good Joke.
1  H  Wigan Ath   v   QPR

Total...5
+++++++++++
7/  Boro 86.
1  H Birmingham v Notts Forest.
1  H Brentford v Blackburn.
0  A Bristol Cty v Swansea Cty.
0  A Hull Cty v Stoke Cty.
0  D Ipswich Twn v Sheff Wed.
0  H Millwall v Rotherham.
1  D Reading v Aston Villa.
1  H Sheff Utd v Bolton W.
0  D WBA v Middlesbrough. (Hugill)
1  H Wigan Ath v QPR.

Total...5
+++++++++++
8/  Barticus.
1  H Birmingham v Notts Forest.
0  D Brentford v Blackburn.
0  A Bristol Cty v Swansea Cty.
1  H Hull Cty v Stoke Cty.
0  D Ipswich Twn v Sheff Wed.
0  H Millwall v Rotherham.
0  A Reading v Aston Villa.
1  H Sheff Utd v Bolton W.
0  D WBA v Middlesbrough. (Hugill)
0  D Wigan Ath v QPR.

Total...3
+++++++++
9/  Borodane.
1  Birmingham v Notts Forest. H
0  Brentford v Blackburn. D
0  Bristol Cty v Swansea Cty. D
0  Hull Cty v Stoke Cty. A
0  Ipswich Twn v Sheff Wed. H
0  Millwall v Rotherham. H
0  Reading v Aston Villa. A
1  Sheff Utd v Bolton W. H
0  WBA v Middlesbrough. H (No Scorer.)
1  Wigan Ath v QPR. H

Total...3
+++++++
10/  BeardySmog.
1  H Birmingham v Forest
1  H Brentford v Blackburn
1  H Bristol City v Swansea
0  D Hull v Stoke
0  D Ipswich v Sheff Wed
0  H Millwall v Rotherham
1  D Reading v Villa
1  H Sheff Utd v Bolton
0  H WBA v Boro (Hugill)
1  H Wigan v QPR.

Total...6
++++++++++
11/  Beanfrickingchampion.
0  Brum v forest D
0  Brentford v blackburn A
1  Bristol v swans H
1  Hull v stoke H
0  Ipswich v sheff wed D
0  Millwall v rotherham H
0  Reading v villa A
1  Sheff u v bolton H
0  WBA v boro H (wing)
1  wigan v QPR H

Total...4
+++++++++++++++
12/  Oslo-Syd.
0  D Birmingham v Notts Forest.
0  A Brentford v Blackburn.
1  H Bristol Cty v Swansea Cty.
0  D Hull Cty v Stoke Cty.
1  A Ipswich Twn v Sheff Wed.
0  H Millwall v Rotherham.
0  A Reading v Aston Villa.
1  H Sheff Utd v Bolton W.
0  H WBA v Middlesbrough. (None)
0  A Wigan Ath v QPR.

Total...3
++++++++
13/  Essuuaitch.
0  D Birmingham v Notts Forest.
0  D Brentford v Blackburn.
0  A Bristol Cty v Swansea Cty.
0  D Hull Cty v Stoke Cty.
1  A Ipswich Twn v Sheff Wed.
0  H Millwall v Rotherham.
0  A Reading v Aston Villa.
1  H Sheff Utd v Bolton W.
0  H WBA v Middlesbrough. (None)
0  D Wigan Ath v QPR.

Total...2
+++++++++
14/  Blanco.
0  D Birmingham v Nottm Forest 
0  D Brentford v Blackburn 
1  H Bristol City v Swansea
0  D Hull v Stoke 
0  H Ipswich v Sheff Wed 
0  H Millwall v Rotherham 
0  A Reading v Aston Villa 
1  H Sheff Utd v Bolton 
1  A WBA v Boro (Hugill)
0  D Wigan v QPR

Total...3
++++++++++
15/  ChipBarrington.
0  A Birmingham v Notts Forest.
1  H Brentford v Blackburn.
0  D Bristol Cty v Swansea Cty.
0  A Hull Cty v Stoke Cty.
1  A Ipswich Twn v Sheff Wed.
0  H Millwall v Rotherham.
0  A Reading v Aston Villa.
1  H Sheff Utd v Bolton W.
0  H WBA v Middlesbrough. (Tavernier)
1  H Wigan Ath v QPR.

Total...4
+++++++++
16/  Smogsterking TI.
0  D Birmingham v Notts Forest.
0  A Brentford v Blackburn.
1  H Bristol Cty v Swansea Cty.
0  D Hull Cty v Stoke Cty.
0  D Ipswich Twn v Sheff Wed.
0  H Millwall v Rotherham.
0  A Reading v Aston Villa.
1  H Sheff Utd v Bolton W.
1  A WBA v Middlesbrough. (Hugill)
0  D Wigan Ath v QPR.

Total...3
+++++++++
17/  Sambakid.
0  D Birmingham v Notts Forest.
0  D Brentford v Blackburn.
0  D Bristol Cty v Swansea Cty.
1  H Hull Cty v Stoke Cty.
0  D Ipswich Twn v Sheff Wed.
0  H Millwall v Rotherham.
0  A Reading v Aston Villa.
1  H Sheff Utd v Bolton W.
0  D WBA v Middlesbrough. (Hugill)
0  A Wigan Ath v QPR.

Total...2
+++++++++++
18/  UweFuchsHE.
0  D Birmingham v Notts Forest.
0  A Brentford v Blackburn.
1  H Bristol Cty v Swansea Cty.
0  D Hull Cty v Stoke Cty.
0  D Ipswich Twn v Sheff Wed.
0  H Millwall v Rotherham.
0  A Reading v Aston Villa.
1  H Sheff Utd v Bolton W.
0  H WBA v Middlesbrough. (Hugill)
0  D Wigan Ath v QPR.

Total...2
+++++++++
19/  SmogDane.
0  Birmingham v Notts Forest. D
0  Brentford v Blackburn. D
1  Bristol Cty v Swansea Cty. H
1  Hull Cty v Stoke Cty. H
1  Ipswich Twn v Sheff Wed. A
0  Millwall v Rotherham. H
0  Reading v Aston Villa. A
1  Sheff Utd v Bolton W. H
0  WBA v Middlesbrough. (None) H
0  Wigan Ath v QPR. D

Total...4
+++++++++++
20/  Trekkers.
0  A Birmingham v Notts Forest.
1  H Brentford v Blackburn.
1  H Bristol Cty v Swansea Cty.
0  A Hull Cty v Stoke Cty.
1  A Ipswich Twn v Sheff Wed.
1  D Millwall v Rotherham.
0  A Reading v Aston Villa.
1  H Sheff Utd v Bolton W.
0  H WBA v Middlesbrough. (Hugill)
0  A Wigan Ath v QPR.

Total...5
++++++++++++
21/  Marvin.
0  A Birmingham v Nottm Forest 
0  A Brentford v Blackburn 
1  H Bristol City v Swansea
0  A Hull v Stoke 
1  A Ipswich v Sheff Wed 
0  H Millwall v Rotherham 
0  A Reading v Aston Villa 
1  H Sheff Utd v Bolton 
1  A WBA v Boro (VLP)
0  A Wigan v QPR

Total...4
+++++++++
22/  Rafsmog.
0  A Birmingham v Notts Forest.
1  H Brentford v Blackburn.
1  H Bristol Cty v Swansea Cty.
0  A Hull Cty v Stoke Cty.
0  D Ipswich Twn v Sheff Wed.
0  H Millwall v Rotherham.
0  A Reading v Aston Villa.
1  H Sheff Utd v Bolton W.
0  H WBA v Middlesbrough. (NO SCORER)
1  H Wigan Ath v QPR.

Total...4
+++++++++++
Waiting for the day when Boro start to play football again.
Hopefully I will still be alive n kicking by then.
Reply
#2
Ahh. I have been usurped!
We're the website, We're the website, We're the website red army!

One lion on a shirt,
Carling cup still gleaming,
No more years of hurt,
'Cos Aitor's got us dreaming!
Reply
#3
(02-02-2019, 09:06 PM)boro-unger Wrote: Ahh. I have been usurped!

Indeed you have......whatever that means!!!!
Reply
#4
The gap is starting to close Blanco, you getting nervous? started looking over your shoulder yet?
Keep the Faith
Reply
#5
(04-02-2019, 12:09 PM)Maccarone Wrote: The gap is starting to close Blanco, you getting nervous? started looking over your shoulder yet?

Mind games Macca? I’m a World Cup winner you knowSmile
Well done on Saturday though. You beat me fair and square
Reply
#6
Smiley face didn't work..........that's what it was meant to be.

Good fun the comp, thanks again to MM, he's the man.
Keep the Faith
Reply
#7
(07-02-2019, 09:29 AM)Maccarone Wrote: Smiley face didn't work..........that's what it was meant to be.

Good fun the comp, thanks again to MM, he's the man.

I took it as a bit of fun Macca.
Yes agree. The comp is good fun. Fair play MM
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)