Jump to content
oneBoro Forum
Motor Mouth

Round 9 Fixture Results & League.

Recommended Posts

Maccarone 8v6 Essuuaitch

Boro-unger 7v0 RAF smog

Oslo_Syd 6v7 Beanflickingchampion

Trekkers 7v6 Smogsterking

ChipBarrington 4v6 Blanco

DZ 6v6 Nawoo

OldManGravz 4v4 DanFromDownSouth

Uwe   7v0 Boro 86

Marvin 6v0 Xathras

Cyprusboro 8v6 Borodane

SmogDane 7v6 Barticus

Teacider 6v6 bearsmog

Smogzilla 5v5 Misterweed

++++++++++++++++

Teams...............Pld.......W......D......L.......F........A......Pts......GD

Trekkers.............9.........8.......1......0.......41......23......25.......+18

Blanco................9.........7.......2......0.......37......21......23.......+16

Borodane...........9.........6.......0......3.......41......32......18........+9

SmogDane.........9.........5.......2......2.......36......35......17........+1

Xathras..............9.........5.......1.......3......30......30......16.........0

Essuuaitch.........9.........5.......1.......3......36......38......16........-2

Oslo-Syd............9.........4.......3......2.......40......34......15........+6

RAF Smog.........9.........4.......0......5.......34......29......15........+5

Boro-unger.........9.........4.......1......4.......34......20......13........+14

Teacider.............9.........4........1......4......30......33......13........ .-3

Uwe....................9........3.......3.......3.......33.....30.......12.........+3

Maccarone.........9.........3........3.....3.......32......31......12..........+1

DFDSouth..........9........3........3.......3......32......34......12........ -2

Marvin...............9.........5........0.......4......22......24......12.........-2

OMG..................9.........3........2......4.......30......29......11........ +1

BearSmog.........9.........3........2......4.......30......31.......11.........-1

Smogzilla...........9.........3.......2......4.......32......38.......11......... -6

Nawoo...............9.........3.......2......4.......28......34.......11......... -6

Misterweed........9.........2.......4......3.......38......34.......10..........+4

DZ......................9.........2........4.....3.......28......33.......10......... -5

BFChamp..........9.........3........1......5.......33......40.......10......... -7

Boro86...............9.........3.......0.......6......23......32........9...........-9

Smogsterking.....9.........2........2.....5.......35......43........8..........-8

C/Barrington.......9........2........1......6.......26......32........7..........-6

Barticus..............9........2........1......6.......33......45........7..........-12

Cyprusboro........9.........2........0......7......29.......39........6.........-10

++++++++++

Bristol Cty  1v0  Reading.

Derby  2v0  Luton.

Huddersfield  3v0  Hull.

Millwall  2v1  Leeds...( Wallace )

N.Forest  1v0  Brentford.

Preston NE.  5v1  Barnsley.

QPR  4v2  Blackburn.

Sheff Wed  1v0  Wigan.

Swansea  1v2  Stoke.

WBA  4v2  Cardiff.

+++++++++

1/  BearSmog.

0  D Bristol City v Reading

1  H Derby v Luton

1  H Huddersfield v Hull

0  A Millwall v Leeds (Hernandez)

1  H Forest v Brentford

1  H PNE v Barnsley

0  D QPR v Blackburn

1  H Sheff Wed v Wigan

0  D Swansea v Stoke

1  H WBA v Cardiff

Total..6

+++++++

2/  Marvin

1  H Bristol Cty  v  Reading.

1  H Derby  v  Luton.

1  H Huddersfield  v  Hull.

0  D Millwall  v  Leeds...(no scorer)

1  H N.Forest  v  Brentford.

0  D Preston NE.  v  Barnsley.

0  D QPR  v  Blackburn.

1  H Sheff Wed  v  Wigan.

0  H Swansea  v  Stoke.

1  H WBA  v  Cardiff.

Total..6

+++++++

3/  Maccarone.

1  H Bristol City v Reading

1  H Derby v Luton

1  H Huddersfield v Hull

0  A Millwall v Leeds (Hernandez)

1  H Forest v Brentford

1  H PNE v Barnsley

1  H QPR v Blackburn

1  H Sheff Wed v Wigan

0  H Swansea v Stoke

1  H WBA v Cardiff

Total..8

+++++++++++

4/  Teacider.

1  H Bristol City v Reading

1  H Derby v Luton

1  H Huddersfield v Hull

0  A Millwall v Leeds (Bamford)

1  H Forest v Brentford

0  D PNE v Barnsley

0  D QPR v Blackburn

1  H Sheff Wed v Wigan

0  D Swansea v Stoke

1  H WBA v Cardiff

Total..6

+++++++++

5/  Smogzilla.

1  Bristol Cty  v  Reading. Home

1  Derby  v  Luton. Home

0  Huddersfield  v  Hull. Draw

0  Millwall  v  Leeds... Away(Hernandez)

0  N.Forest  v  Brentford. Draw

1  Preston NE.  v  Barnsley. Home

1  QPR  v  Blackburn. Home

1  Sheff Wed  v  Wigan. Home

0  Swansea  v  Stoke. Home

0  WBA  v  Cardif draw

Total..5

++++++++++

6/  Cyprusboro.

1  H Bristol Cty  v  Reading.

1  H Derby  v  Luton.

1  H Huddersfield  v  Hull.

0  A Millwall  v  Leeds...(Bamford)

1  H N.Forest  v  Brentford.

1  H Preston NE.  v  Barnsley.

1  H QPR  v  Blackburn.

1  H Sheff Wed  v  Wigan.

0  D Swansea  v  Stoke.

1  H WBA  v  Cardiff.

Total..8

++++++++++

7/  SmogDane.

1  Bristol Cty  v  Reading. H

1  Derby  v  Luton. H

0  Huddersfield  v  Hull. A

0  Millwall  v  Leeds...(Bamford) A

1  N.Forest  v  Brentford. H

1  Preston NE.  v  Barnsley. H

1  QPR  v  Blackburn. H

1  Sheff Wed  v  Wigan. H

0  Swansea  v  Stoke. H

1  WBA  v  Cardiff. H

Total..7

+++++++++++

8/  Misterweed.

0  Bristol Cty  v  Reading. D

1  Derby  v  Luton. H

1  Huddersfield  v  Hull. H

0  Millwall  v  Leeds A BAMFORD

1  N.Forest  v  Brentford. H

1  Preston NE.  v  Barnsley. H

0  QPR  v  Blackburn. A

1  Sheff Wed  v  Wigan. H

0  Swansea  v  Stoke. D

0  WBA  v  Cardiff. D

Total..5

+++++++++

9/  Nawoo.

1  (H) Bristol City  v  Reading.

0  (D) Derby  v  Luton.

1  (H) Huddersfield  v  Hull.

1  (D) Millwall  v  Leeds...(J Wallace)

1  (H) N.Forest  v  Brentford.

1  (H) Preston NE.  v  Barnsley.

0  (D) QPR  v  Blackburn.

1  (H) Sheff Wed  v  Wigan.

0  (H) Swansea  v  Stoke.

0  (D) WBA  v  Cardiff.

Total..6

+++++++++++

10/  Boro-unger.

1  H Bristol Cty  v  Reading.

1  H Derby  v  Luton.

1  H Huddersfield  v  Hull.

0  A Millwall  v  Leeds...(bamford)

1  H N.Forest  v  Brentford.

1  H Preston NE.  v  Barnsley.

1  H QPR  v  Blackburn.

1  H Sheff Wed  v  Wigan.

0  H Swansea  v  Stoke.

0  D WBA  v  Cardiff.

Total..7

++++++++

11/  DZ.

1  Bristol Cty  v  Reading. HOME

1  Derby  v  Luton. HOME

0  Huddersfield  v  Hull. DRAW

0  Millwall  v  Leeds... AWAY (Hernandez)

1  N.Forest  v  Brentford. HOME

0  Preston NE.  v  Barnsley. AWAY

1  QPR  v  Blackburn. HOME

1  Sheff Wed  v  Wigan. HOME

0  Swansea  v  Stoke. DRAW

1  WBA  v  Cardiff. HOME

Total..6

++++++++

12/  DFDSouth.

1  Bristol Cty  v  Reading - Home

0  Derby  v  Luton - Draw

0  Huddersfield  v  Hull - Away

0  Millwall  v  Leeds - Away (Bamford)

0  N.Forest  v  Brentford - Draw

1  Preston NE.  v  Barnsle - Home

1  QPR  v  Blackburn - Home

1  Sheff Wed  v  Wigan -Home

0  Swansea  v  Stoke - Home

0  WBA  v  Cardiff - Draw

Total..4

++++++++

13/  Borodane.

1  Bristol Cty  v  Reading. H

1  Derby  v  Luton. H

0  Huddersfield  v  Hull. D

0  Millwall  v  Leeds... A (COSTA)

0  N.Forest  v  Brentford. D

1  Preston NE.  v  Barnsley. H

1  QPR  v  Blackburn. H

1  Sheff Wed  v  Wigan. H

0  Swansea  v  Stoke. H

1  WBA  v  Cardiff. H

Total..6

++++++

14/  Barticus.

1  H Bristol Cty  v  Reading.

1  H Derby  v  Luton.

0  D Huddersfield  v  Hull.

0  A Millwall  v  Leeds...(bamford)

1  H N.Forest  v  Brentford.

1  H Preston NE.  v  Barnsley.

0  D QPR  v  Blackburn.

1  H Sheff Wed  v  Wigan.

0  H Swansea  v  Stoke.

1  H WBA  v  Cardiff.

Total..6

++++++++++

15/  Essuuaitch.

1  H Bristol City v Reading

1  H Derby v Luton

0  D Huddersfield v Hull

0  A Millwall v Leeds (Klich)

1  H Forest v Brentford

1  H PNE v Barnsley

0  D QPR v Blackburn

1  H Sheff Wed v Wigan

0  H Swansea v Stoke

1  H WBA v Cardiff

Total..6

++++++++++

16/  Smogsterking TI.

1  H Bristol Cty  v  Reading. 

1  H Derby  v  Luton.

0  D Huddersfield  v  Hull.

0  D Millwall  v  Leeds...(Bamford)

1  H N.Forest  v  Brentford.

0  A Preston NE.  v  Barnsley.

1  H QPR  v  Blackburn.

1  H Sheff Wed  v  Wigan.

0  H Swansea  v  Stoke.

1  H WBA  v  Cardiff.

Total..6

+++++++++

17/  Trekkers.

1  H Bristol Cty  v  Reading. 

1  H Derby  v  Luton.

0  D Huddersfield  v  Hull.

0  A Millwall  v  Leeds...(Bamford)

1  H N.Forest  v  Brentford.

1  H Preston NE.  v  Barnsley.

1  H QPR  v  Blackburn.

1  H Sheff Wed  v  Wigan.

0  H Swansea  v  Stoke.

1  H WBA  v  Cardiff.

Total..7

+++++++++

18/  OMG.

1  H Bristol Cty  v  Reading. 

0  A Derby  v  Luton.

1  H Huddersfield  v  Hull.

0  D Millwall  v  Leeds...(Bamford)

0  A N.Forest  v  Brentford.

1  H Preston NE.  v  Barnsley.

0  A QPR  v  Blackburn.

1  H Sheff Wed  v  Wigan.

0  H Swansea  v  Stoke.

0  D WBA  v  Cardiff.

Total..4

++++++++++

19/  Oslo-Syd.

1  H Bristol Cty  v  Reading.

0  D Derby  v  Luton.

0  A Huddersfield  v  Hull.

0  A Millwall  v  Leeds...( Nketiah)

1  H N.Forest  v  Brentford.

1  H Preston NE.  v  Barnsley.

1  H QPR  v  Blackburn.

1  H Sheff Wed  v  Wigan.

0  H Swansea  v  Stoke.

1  H WBA  v  Cardiff.

Total..6

+++++++++++

20/  Blanco.

1  H Bristol City  v  Reading. 

1  H Derby  v  Luton.

0  D Huddersfield  v  Hull.

0  A Millwall  v  Leeds...(Bamford)

1  H N.Forest  v  Brentford.

1  H Preston NE.  v  Barnsley.

0  D QPR  v  Blackburn.

1  H Sheff Wed  v  Wigan.

0  H Swansea  v  Stoke.

1  H WBA  v  Cardiff.

Total..6

++++++++

21/  BFChampion.

1  H bristol c v reading

1  H derby v luton

0  D huddersfield v hull

0  A millwall v scum (alioski)

1  H nforest v brentford

1  H PNE v barnsley

1  H qpr v blackburn

1  H sheffwed v wigan

0  H swansea v stoke

1  H WBA v cardiff

Total..7

+++++++

22/  ChipBarrington.

0  D bristol c v reading

0  D derby v luton

0  D huddersfield v hull

0  A millwall v scum (Bamford)

0  D nforest v brentford

1  H PNE v barnsley

1  H qpr v blackburn

1  H sheffwed v wigan

0  H swansea v stoke

1  H WBA v cardiff

Total..4

+++++++++++++++

23/  Uwe.

1  H Bristol Cty  v  Reading. 

1  H Derby  v  Luton.

0  D Huddersfield  v  Hull.

0  A Millwall  v  Leeds...(Bamford)

1  H N.Forest  v  Brentford.

1  H Preston NE.  v  Barnsley.

1  H QPR  v  Blackburn.

1  H Sheff Wed  v  Wigan.

0  H Swansea  v  Stoke.

1  H WBA  v  Cardiff.

Total..7

+++++++++

24/  Raf smog...No Show.

25/  Boro86.......No Show

26/  Xathras......No Show

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

The unbeaten run continues!

 

Choo choo

 

All aboard this runaway train. Next stop: top of the table

Share this post


Link to post
Share on other sites

Can't believe I lost that one after scoring 6, which would have gotten me at least apoint against 18 other predictors? Well done Cyprus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...