Jump to content
oneBoro Forum
Motor Mouth

Round 9 Fixture Results & League.

Recommended Posts

Maccarone 8v6 Essuuaitch

Boro-unger 7v0 RAF smog

Oslo_Syd 6v7 Beanflickingchampion

Trekkers 7v6 Smogsterking

ChipBarrington 4v6 Blanco

DZ 6v6 Nawoo

OldManGravz 4v4 DanFromDownSouth

Uwe   7v0 Boro 86

Marvin 6v0 Xathras

Cyprusboro 8v6 Borodane

SmogDane 7v6 Barticus

Teacider 6v6 bearsmog

Smogzilla 5v5 Misterweed

++++++++++++++++

Teams...............Pld.......W......D......L.......F........A......Pts......GD

Trekkers.............9.........8.......1......0.......41......23......25.......+18

Blanco................9.........7.......2......0.......37......21......23.......+16

Borodane...........9.........6.......0......3.......41......32......18........+9

SmogDane.........9.........5.......2......2.......36......35......17........+1

Xathras..............9.........5.......1.......3......30......30......16.........0

Essuuaitch.........9.........5.......1.......3......36......38......16........-2

Oslo-Syd............9.........4.......3......2.......40......34......15........+6

RAF Smog.........9.........4.......0......5.......34......29......15........+5

Boro-unger.........9.........4.......1......4.......34......20......13........+14

Teacider.............9.........4........1......4......30......33......13........ .-3

Uwe....................9........3.......3.......3.......33.....30.......12.........+3

Maccarone.........9.........3........3.....3.......32......31......12..........+1

DFDSouth..........9........3........3.......3......32......34......12........ -2

Marvin...............9.........5........0.......4......22......24......12.........-2

OMG..................9.........3........2......4.......30......29......11........ +1

BearSmog.........9.........3........2......4.......30......31.......11.........-1

Smogzilla...........9.........3.......2......4.......32......38.......11......... -6

Nawoo...............9.........3.......2......4.......28......34.......11......... -6

Misterweed........9.........2.......4......3.......38......34.......10..........+4

DZ......................9.........2........4.....3.......28......33.......10......... -5

BFChamp..........9.........3........1......5.......33......40.......10......... -7

Boro86...............9.........3.......0.......6......23......32........9...........-9

Smogsterking.....9.........2........2.....5.......35......43........8..........-8

C/Barrington.......9........2........1......6.......26......32........7..........-6

Barticus..............9........2........1......6.......33......45........7..........-12

Cyprusboro........9.........2........0......7......29.......39........6.........-10

++++++++++

Bristol Cty  1v0  Reading.

Derby  2v0  Luton.

Huddersfield  3v0  Hull.

Millwall  2v1  Leeds...( Wallace )

N.Forest  1v0  Brentford.

Preston NE.  5v1  Barnsley.

QPR  4v2  Blackburn.

Sheff Wed  1v0  Wigan.

Swansea  1v2  Stoke.

WBA  4v2  Cardiff.

+++++++++

1/  BearSmog.

0  D Bristol City v Reading

1  H Derby v Luton

1  H Huddersfield v Hull

0  A Millwall v Leeds (Hernandez)

1  H Forest v Brentford

1  H PNE v Barnsley

0  D QPR v Blackburn

1  H Sheff Wed v Wigan

0  D Swansea v Stoke

1  H WBA v Cardiff

Total..6

+++++++

2/  Marvin

1  H Bristol Cty  v  Reading.

1  H Derby  v  Luton.

1  H Huddersfield  v  Hull.

0  D Millwall  v  Leeds...(no scorer)

1  H N.Forest  v  Brentford.

0  D Preston NE.  v  Barnsley.

0  D QPR  v  Blackburn.

1  H Sheff Wed  v  Wigan.

0  H Swansea  v  Stoke.

1  H WBA  v  Cardiff.

Total..6

+++++++

3/  Maccarone.

1  H Bristol City v Reading

1  H Derby v Luton

1  H Huddersfield v Hull

0  A Millwall v Leeds (Hernandez)

1  H Forest v Brentford

1  H PNE v Barnsley

1  H QPR v Blackburn

1  H Sheff Wed v Wigan

0  H Swansea v Stoke

1  H WBA v Cardiff

Total..8

+++++++++++

4/  Teacider.

1  H Bristol City v Reading

1  H Derby v Luton

1  H Huddersfield v Hull

0  A Millwall v Leeds (Bamford)

1  H Forest v Brentford

0  D PNE v Barnsley

0  D QPR v Blackburn

1  H Sheff Wed v Wigan

0  D Swansea v Stoke

1  H WBA v Cardiff

Total..6

+++++++++

5/  Smogzilla.

1  Bristol Cty  v  Reading. Home

1  Derby  v  Luton. Home

0  Huddersfield  v  Hull. Draw

0  Millwall  v  Leeds... Away(Hernandez)

0  N.Forest  v  Brentford. Draw

1  Preston NE.  v  Barnsley. Home

1  QPR  v  Blackburn. Home

1  Sheff Wed  v  Wigan. Home

0  Swansea  v  Stoke. Home

0  WBA  v  Cardif draw

Total..5

++++++++++

6/  Cyprusboro.

1  H Bristol Cty  v  Reading.

1  H Derby  v  Luton.

1  H Huddersfield  v  Hull.

0  A Millwall  v  Leeds...(Bamford)

1  H N.Forest  v  Brentford.

1  H Preston NE.  v  Barnsley.

1  H QPR  v  Blackburn.

1  H Sheff Wed  v  Wigan.

0  D Swansea  v  Stoke.

1  H WBA  v  Cardiff.

Total..8

++++++++++

7/  SmogDane.

1  Bristol Cty  v  Reading. H

1  Derby  v  Luton. H

0  Huddersfield  v  Hull. A

0  Millwall  v  Leeds...(Bamford) A

1  N.Forest  v  Brentford. H

1  Preston NE.  v  Barnsley. H

1  QPR  v  Blackburn. H

1  Sheff Wed  v  Wigan. H

0  Swansea  v  Stoke. H

1  WBA  v  Cardiff. H

Total..7

+++++++++++

8/  Misterweed.

0  Bristol Cty  v  Reading. D

1  Derby  v  Luton. H

1  Huddersfield  v  Hull. H

0  Millwall  v  Leeds A BAMFORD

1  N.Forest  v  Brentford. H

1  Preston NE.  v  Barnsley. H

0  QPR  v  Blackburn. A

1  Sheff Wed  v  Wigan. H

0  Swansea  v  Stoke. D

0  WBA  v  Cardiff. D

Total..5

+++++++++

9/  Nawoo.

1  (H) Bristol City  v  Reading.

0  (D) Derby  v  Luton.

1  (H) Huddersfield  v  Hull.

1  (D) Millwall  v  Leeds...(J Wallace)

1  (H) N.Forest  v  Brentford.

1  (H) Preston NE.  v  Barnsley.

0  (D) QPR  v  Blackburn.

1  (H) Sheff Wed  v  Wigan.

0  (H) Swansea  v  Stoke.

0  (D) WBA  v  Cardiff.

Total..6

+++++++++++

10/  Boro-unger.

1  H Bristol Cty  v  Reading.

1  H Derby  v  Luton.

1  H Huddersfield  v  Hull.

0  A Millwall  v  Leeds...(bamford)

1  H N.Forest  v  Brentford.

1  H Preston NE.  v  Barnsley.

1  H QPR  v  Blackburn.

1  H Sheff Wed  v  Wigan.

0  H Swansea  v  Stoke.

0  D WBA  v  Cardiff.

Total..7

++++++++

11/  DZ.

1  Bristol Cty  v  Reading. HOME

1  Derby  v  Luton. HOME

0  Huddersfield  v  Hull. DRAW

0  Millwall  v  Leeds... AWAY (Hernandez)

1  N.Forest  v  Brentford. HOME

0  Preston NE.  v  Barnsley. AWAY

1  QPR  v  Blackburn. HOME

1  Sheff Wed  v  Wigan. HOME

0  Swansea  v  Stoke. DRAW

1  WBA  v  Cardiff. HOME

Total..6

++++++++

12/  DFDSouth.

1  Bristol Cty  v  Reading - Home

0  Derby  v  Luton - Draw

0  Huddersfield  v  Hull - Away

0  Millwall  v  Leeds - Away (Bamford)

0  N.Forest  v  Brentford - Draw

1  Preston NE.  v  Barnsle - Home

1  QPR  v  Blackburn - Home

1  Sheff Wed  v  Wigan -Home

0  Swansea  v  Stoke - Home

0  WBA  v  Cardiff - Draw

Total..4

++++++++

13/  Borodane.

1  Bristol Cty  v  Reading. H

1  Derby  v  Luton. H

0  Huddersfield  v  Hull. D

0  Millwall  v  Leeds... A (COSTA)

0  N.Forest  v  Brentford. D

1  Preston NE.  v  Barnsley. H

1  QPR  v  Blackburn. H

1  Sheff Wed  v  Wigan. H

0  Swansea  v  Stoke. H

1  WBA  v  Cardiff. H

Total..6

++++++

14/  Barticus.

1  H Bristol Cty  v  Reading.

1  H Derby  v  Luton.

0  D Huddersfield  v  Hull.

0  A Millwall  v  Leeds...(bamford)

1  H N.Forest  v  Brentford.

1  H Preston NE.  v  Barnsley.

0  D QPR  v  Blackburn.

1  H Sheff Wed  v  Wigan.

0  H Swansea  v  Stoke.

1  H WBA  v  Cardiff.

Total..6

++++++++++

15/  Essuuaitch.

1  H Bristol City v Reading

1  H Derby v Luton

0  D Huddersfield v Hull

0  A Millwall v Leeds (Klich)

1  H Forest v Brentford

1  H PNE v Barnsley

0  D QPR v Blackburn

1  H Sheff Wed v Wigan

0  H Swansea v Stoke

1  H WBA v Cardiff

Total..6

++++++++++

16/  Smogsterking TI.

1  H Bristol Cty  v  Reading. 

1  H Derby  v  Luton.

0  D Huddersfield  v  Hull.

0  D Millwall  v  Leeds...(Bamford)

1  H N.Forest  v  Brentford.

0  A Preston NE.  v  Barnsley.

1  H QPR  v  Blackburn.

1  H Sheff Wed  v  Wigan.

0  H Swansea  v  Stoke.

1  H WBA  v  Cardiff.

Total..6

+++++++++

17/  Trekkers.

1  H Bristol Cty  v  Reading. 

1  H Derby  v  Luton.

0  D Huddersfield  v  Hull.

0  A Millwall  v  Leeds...(Bamford)

1  H N.Forest  v  Brentford.

1  H Preston NE.  v  Barnsley.

1  H QPR  v  Blackburn.

1  H Sheff Wed  v  Wigan.

0  H Swansea  v  Stoke.

1  H WBA  v  Cardiff.

Total..7

+++++++++

18/  OMG.

1  H Bristol Cty  v  Reading. 

0  A Derby  v  Luton.

1  H Huddersfield  v  Hull.

0  D Millwall  v  Leeds...(Bamford)

0  A N.Forest  v  Brentford.

1  H Preston NE.  v  Barnsley.

0  A QPR  v  Blackburn.

1  H Sheff Wed  v  Wigan.

0  H Swansea  v  Stoke.

0  D WBA  v  Cardiff.

Total..4

++++++++++

19/  Oslo-Syd.

1  H Bristol Cty  v  Reading.

0  D Derby  v  Luton.

0  A Huddersfield  v  Hull.

0  A Millwall  v  Leeds...( Nketiah)

1  H N.Forest  v  Brentford.

1  H Preston NE.  v  Barnsley.

1  H QPR  v  Blackburn.

1  H Sheff Wed  v  Wigan.

0  H Swansea  v  Stoke.

1  H WBA  v  Cardiff.

Total..6

+++++++++++

20/  Blanco.

1  H Bristol City  v  Reading. 

1  H Derby  v  Luton.

0  D Huddersfield  v  Hull.

0  A Millwall  v  Leeds...(Bamford)

1  H N.Forest  v  Brentford.

1  H Preston NE.  v  Barnsley.

0  D QPR  v  Blackburn.

1  H Sheff Wed  v  Wigan.

0  H Swansea  v  Stoke.

1  H WBA  v  Cardiff.

Total..6

++++++++

21/  BFChampion.

1  H bristol c v reading

1  H derby v luton

0  D huddersfield v hull

0  A millwall v scum (alioski)

1  H nforest v brentford

1  H PNE v barnsley

1  H qpr v blackburn

1  H sheffwed v wigan

0  H swansea v stoke

1  H WBA v cardiff

Total..7

+++++++

22/  ChipBarrington.

0  D bristol c v reading

0  D derby v luton

0  D huddersfield v hull

0  A millwall v scum (Bamford)

0  D nforest v brentford

1  H PNE v barnsley

1  H qpr v blackburn

1  H sheffwed v wigan

0  H swansea v stoke

1  H WBA v cardiff

Total..4

+++++++++++++++

23/  Uwe.

1  H Bristol Cty  v  Reading. 

1  H Derby  v  Luton.

0  D Huddersfield  v  Hull.

0  A Millwall  v  Leeds...(Bamford)

1  H N.Forest  v  Brentford.

1  H Preston NE.  v  Barnsley.

1  H QPR  v  Blackburn.

1  H Sheff Wed  v  Wigan.

0  H Swansea  v  Stoke.

1  H WBA  v  Cardiff.

Total..7

+++++++++

24/  Raf smog...No Show.

25/  Boro86.......No Show

26/  Xathras......No Show

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

The unbeaten run continues!

 

Choo choo

 

All aboard this runaway train. Next stop: top of the table

Share this post


Link to post
Share on other sites

Can't believe I lost that one after scoring 6, which would have gotten me at least apoint against 18 other predictors? Well done Cyprus

Share this post


Link to post
Share on other sites

8 point predictions, still mid table mediocrity though...........

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL. • Latest Posts

  • Don't be impressed then, just be happy with a 7-0 win like I said. In the past 18 months England have made it to the World Cup semi finals and the Nations League finals.  That's better than a lot of good teams including - Spain, Belgium, Argentina, Germany, Italy and plenty of others.  We lost to Croatia after extra time in a game we probably should have won by half time and Holland after extra time in a game that we could have won but obviously didn't.  To get to the Nations League finals we had to beat both Spain and Croatia and to get to the World Cup semi finals we had to beat both Colombia and Sweden, who are both decent sides.  I think we're a better team now than we were in the World Cup as well.  We lost to Belgium in the group stage and then again the third place play off but we changed the team for both of those games, rightly or wrongly.  So whilst we did lose the games, we also didn't give either of them our best shot. Against the mighty Kosovo we won 5-3, my memory is fine.  Winning and scoring 5 goals sounds pretty good to me.  The mighty Kosovo have lost twice this year - to us and 2-1 against Czech Republic.  They've also beaten the Czech Republic and drawn with Denmark so they aren't a terrible side by any means. France have won a few trophies over the past few decades.  They've also been a better team than us over the last few decades as have Spain so that seems fair enough to me. Our much lauded attacking line up has done fine unless we don't count putting 3 past Spain and beating Croatia?  During the world cup we weren't playing like this so it's really only post the world cup that we've had the opportunity to see it in action and so far it's done pretty well.  When it gets tested against better teams next year we'll see how it goes then of course. We've put 3 past Spain, 5 past Czech Republic, 6 and 4 past Bulgaria, 5 and 7 past Montenegro and 5 past Kosovo in the last year or so.  I'm not sure it's fair to call them all minnows and if you look around there aren't many teams doing that with the same regularity.  Montenegro the other night weren't a pub side, we are the only team who have stuffed them over the past 3 or 4 years and that includes games against Denmark, Poland, Romania, Czech Republic, Hungary, Turkey and Serbia.  We're a much better side than them but they aren't hopeless and have been competitive against decent sides other than us. I don't see the relevance between a video game on the easiest setting and England.  We're not playing San Marino, Andorra etc, the teams we are playing are better than that, and as I pointed out above, we've done ok even in competitive games against good opposition.
  • Cardiff appoint ex Miillwall boss Neil Harris as their new manager. 
  • Ayala was identified by Mowbray and the loan signing went through at the time of his sacking, he definitely wasn't a Venus signing. Karanka was in charge when we signed him permanently but he had nothing to do with us identifying Ayala initially. 
  • Sorry @Erimus74. Did not see your post. I dont think any are out of contract in jan but following 6 are out of contract come the summer.  Shotton, Ayala, Friend, Howson Johnson, Rudy. Suggestion is Clayton could be 7th one also out of contract but we might have an option to extend his. That option lies with us and not Clayton apparently.
  • Totally agree @wilsoncgp. I am also at a loss to explain reason why but i am also not too bothered why other clubs are not going for him because given his stats for last few season and fact he has 6 months left on his contract means the financial risk attached with him could not be lower. He already has 9 goals and 6 assists from midfield this season meaning he almost averaging a goal/assist every game. And as @DanFromDownSouth said. He is exactly the type of player our team currently lacks imo.
×
×
 • Create New...